10029, ул. Чапаева, 7, г. Житомир

+38-0412-447214 info@bliscom.ua

Торговая марка «Блиском»

Опис знака

Блісkом = «Бліском», укр. вигадане слово, перекладу не має. Прототипом послужило злиття двох основ: «blis» = скорочення від англ. bliss = вдача, щастя та англ. сom = скорочення від communication (інформація та засоби передачі, комунікації). Графічне зображення складається зі складного графічного зображення (еліпс та три багатокутника з заокругленими кутами), слова Блісkом та стилізованої зірки в лівому верхньому куті літери «k» слова. Літера k взята з європейського алфавіту – не кириличний символ.

Свідоцтва

ТМ Класи

Клас 9

    Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп’ютери; вогнегасники; Аудіовізуальні навчальні засоби; Блоки пам’яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); Блоки порівнювання; Блокноти-комп’ютери; Виводи (електричні); Видання електронні (завантажні); Вимірювальні інструменти; Вимірювальні прилади; Вимірювальні пристрої; Відгалужувальні коробки електричні; Відеоекрани; Головні процесові блоки (процесори); Голограми; Голосувальні машини; Джукбокс до комп’ютерів; Диски магнітні; Диски оптичні; Дисководи (до комп’ютерів); Дисководи з дискомінялами (пристроями, що автоматично міняють диски) до комп’ютерів; Дистанційні переривники; Діагностичні апарати нелікарські (немедичні); Екрани фотографічні; Електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; Електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; Електронні видання (завантажні); Електронні етикетки до товарів; Електронні кишенькові перекладачі; Електронні налички до товарів; Електронні олівці (елементи дісплеїв); Електронні оповіщальні дошки; Звукові сигнальні пристрої; Звуковідтворювальна апаратура; Звукозаписові диски; Звукозаписові носії; Звукозаписувальна апаратура; Звукопередавальні апарати; З’єднувачі (обладдя для обробляння інформації); Зінтегровані (інтегральні) схеми (блоки пам’яті або мікропроцесори); Зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); Інтерфейси (до комп’ютерів); Картки кодові магнітні; Кодові картки магнітні; Кодувальники магнітні; Компакт-диски (аудіо-відео); Компакт-диски (зчитна пам’ять); Комп’ютери; Комп’ютери малі переносні (дорожні); Комп’ютери портативні; Комп’ютерні клавіатури; Комп’ютерні периферійні пристрої; Комп’ютерні програми (завантажний програмний статок); Комп’ютерні програми записані; Комп’ютерні програми оперативного обслуговування (записані); Комутаційні електричні апарати; Магнітні кодувальники; Магнітні носії інформації; Мікропроцесори; Монітори (комп’ютерні програми); Монітори (комп’ютерні складники); Навігаційні прилади до транспортних засобів (бортові комп’ютери); Навчальна апаратура; Носії інформації магнітні; Носії інформації оптичні; Олівці електронні (елементи дісплеїв); Оповіщальні дошки електронні; Оптичні зчитувачі знаків; Оптичні носії інформації; Очищальні пристрої до звукозаписових дисків; Переговорна апаратура (внутрішня); Передавачі далекого зв’язку (телекомунікація); Передавачі електронних сигналів; Периферійні пристрої комп’ютерні; Посилювачі; Програми комп’ютерних ігор; Програми комп’ютерні (завантажний програмний статок); Програми комп’ютерні оперативного обслуговування (записані); Програмний статок комп’ютерів (записаний); Проекційні апарати; Проекційні екрани; Протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; Протикрадіжні попереджальні пристрої; Процесори (головні процесові блоки); Пульти керування електричні; Радіопередавачі далекого зв’язку (телекомунікація); Регулівні прилади електричні; Спостерігальна апаратура електрична; Спостерігальні прилади; Схеми друкові (друковані); Схеми зінтегровані (інтегральні); Схеми зінтегровані (інтегральні) безкорпусні; Фізичні апарати і прилади

Клас 35

    Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; Агентства комерційного інформування; Вивчання ринку; Визначання громадської думки; Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; Влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; Демонстрування товарів; Ділове досліджування; Ділове інформування; Ділове оцінювання; Ділове розвідування; Ділові довідки; Допомога в керуванні справами; Досліджування ділове; Досліджування ринкове; Записування повідомин; Збирання інформації до комп’ютерних баз даних; Імпортно-експортні агентства; Інформування ділове; Керування комп’ютерними файлами; Множення документів; Обробляння текстів; Оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; Оформляння вітрин; Оцінювання ділове; Послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); Публікування рекламних текстів; Радіорекламування; Реклама поштою; Рекламні агентства; Рекламування; Рекламування через комп’ютерну мережу; Розвідування ділове; Розклеювання афіш, об’яв; Розміщування об’яв поза приміщеннями; Розповсюджування зразків; Розповсюджування рекламних матеріалів; Розсилання поштою рекламних матеріалів; Сприяння продажеві (посередництво); Телевізійне рекламування; Упорядковування (систематизування) інформації комп’ютерних баз даних; Шукання відомостей (інформації, даних) в комп’ютерних файлах (для інших)

Клас 42

    Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп’ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; Вивчання технічних проектів; Випробовування матеріалів; Відновлювання комп’ютерної бази данних; Дизайн в оформлянні інтер’єру; Дизайн пакування (послуги); Дизайн промисловий; Дублювання комп’ютерних програм; Інжиніринґ; Інсталювання (встановлювання) комп’ютерних програм; Комп’ютерне програмування; Комп’ютерне системне аналізування; Конвертування (перетворювання) даних і комп’ютерних програм (крім фізичного перетворювання); Конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; Консультування щодо інтелектуальної власності; Консультування щодо комп’ютерної техніки; Обслуговування програмного статку комп’ютерів; Обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; Пошуки і розробляння нових товарів; Проектування комп’ютерних систем; Промисловий дизайн; Розміщування комп’ютерних веб-сайтів; Створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; Стилізований промисловий дизайн